Home

Over het Kenniscentrum

Doel van het centrum is kennis over de complexe relatie tussen religie/ levensbeschouwing en geestelijke gezondheid vergaren én delen. Lees verder >>
 
Het kenniscentrum heeft drie functies:

  • onderzoek: om meer inzicht te krijgen in de rol die religie en levensbeschouwing spelen met betrekking tot geestelijke gezondheid, wordt onderzoek gedaan of geparticipeerd in onderzoeksprojecten
  • cursussen en studiedagen: het kenniscentrum organiseert of werkt mee aan onderwijsactiviteiten waardoor professionals meer kennis en vaardigheden verwerven om in de zorgverlening aandacht te schenken aan religie en levensbeschouwing
  • netwerk: het kenniscentrum faciliteert een landelijk netwerk van experts die bezig zijn met genoemde thematiek
Het kenniscentrum is gevestigd bij Dimence, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Overijssel. Toch is het centrum meer dan een lokaal initiatief. Op deze site vindt u hierover meer informatie.
 

 

Nieuws

Uitnodiging Basiscursus ‘Psychopathologie’

Als pastor, predikant of geestelijk verzorger heeft u in de dagelijkse praktijk onder andere te maken met mensen die ‘moeilijk’ of gestoord gedrag vertonen. Hierbij kan het gaan om aandachtvragend gedrag, maar ook om psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie, depressie, verslaving, autisme en borderline persoonlijkheidsstoornis.

lees verder of download de Folder basiscursus psychopathologie.